Ms. Diep Koharu – Nhật Bản

Tôi hiện đang kinh doanh hàng Nhật Bản, đã sử dụng tất cả các phần mềm trên trang cá nhân và Fanpage của Hà suốt 2 năm qua. Tôi đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn mỗi ngày từ khi sử dụng các phần mềm của Zila mà Bạn Hà giới thiệu. Rất cảm ơn Hà đã hướng dẫn tận tình và giúp tôi xây dựng được FanPage triệu views, ra đơn tự động và đội ngũ nhân viên làm việc nhẹ nhàng hiệu quả hơn!

Bài viết liên quan