Ms. Ngọc Huyền 김나영 – Hàn Quốc

Biết đến Hà qua bài đăng trên nhóm, chuyển khoản đăng ký phần mềm khi cả hai chưa hề là bạn trên Facebook, chưa 1 lần nói chuyện. Nhưng nhờ Hà mà tôi đã bán được thực phẩm nhiều hơn mỗi ngày. Tôi chỉ cần dùng phần mềm LiveX phát lại livestream trên page là ra đơn, không cần tốn thời gian và sức khỏe ngồi  live hàng tiếng đồng hồ như trước. Cảm ơn Bạn Hà đã giúp đỡ tôi và hướng dãn tỷ mỉ cho tôi. Cảm ơn Hà và phần mềm kiến thức tuyệt vời từ Zila Vietnam.

Bài viết liên quan